Poetycka książka Jacka Dehnela.
Gdy umiera wspomnienie.

Strony