Kamera! Akcja!

 

 

 

 

 

 

 

26 lutego 2015 roku ruszyła ósma edycja Regionalnego Funduszu Filmowego Poznań. Przez cały rok można składać wnioski na dofinansowanie do projektu filmowego związanego z Poznaniem poprzez tematykę, twórców, miejsce realizacji, a także udział mieszkańców oraz firm i instytucji, które tutaj działają. Warto ubiegać się o takie dofinansowanie, bowiem do rozdysponowania jest 300 tys. złotych.
 
Regionalny Fundusz Filmowy Poznań (RFFP) prowadzony jest przez „filmowe biuro Miasta Poznania”, czyli przez Poznan Film Commission, i funkcjonuje w strukturach Estrady Poznańskiej – instytucji, która zajmuje się organizowaniem różnych wydarzeń kulturalnych w Poznaniu. Poznan Film Commission ma na celu propagowanie wśród twórców i producentów filmowych potencjału filmowego Poznania, a także szerzenie inicjatyw filmowych oraz audiowizualnych na terenie miasta, jak i ułatwianie twórcom realizowanie takich przedsięwzięć.

Nabór wniosków do RFFP trwa cały rok. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym trafia on w ręce trzech ekspertów filmowych wskazanych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Eksperci dokonują oceny projektów, a także sporządzają ich pisemną recenzję. Następnie zwoływana jest Komisja Miejska składająca się z przedstawicieli Biura Promocji Poznania i Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, pracowników Poznan Film Commission oraz wyżej wymienionych ekspertów filmowych. Do kompetencji Komisji należy ostateczne wyłonienie projektów, które przekazane zostaną Dyrektorowi Estrady Poznańskiej – to właśnie on zdecyduje o przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy koproducenckiej.

Należy pamiętać, że największe szanse mają projekty, które swój budżet będą wydatkowały w dużej mierze w Poznaniu, i które angażować będą w to przedsięwzięcie poznańskie firmy, spędzając większą część czasu na planie filmowym Miasta Poznania. Dodatkowe punkty można otrzymać za pozyskanie funduszy z finansowania społecznościowego, czyli z portali crowdfundingowych.

Organizatorzy podają, że o dofinansowanie mogą ubiegać się twórcy projektów filmów i seriali fabularnych, filmów dokumentalnych, animowanych oraz teledysków, i co istotne, na różnych etapach produkcji! Tak więc kochani twórcy filmowi, jedyne, co was ogranicza to własna wyobraźnia.

No i najważniejsze – nie zapomnijcie przedstawić naszego kochanego miasta w jak najkorzystniejszym świetle, ukazując wszystkie jego najcenniejsze walory, a sukces będzie murowany! Zatem kamery w dłoń i do dzieła!

Marianna Ruks

 

 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
1 + 6 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.